dissabte, 5 de novembre de 2016

NOVÈ. Programa de detecció de patologia mental oculta. EL PROGRAMA-3

Objectius
1.  Detectar persones amb malaltia mental que es troben fora del circuït assistencial públic o privat.
2.    Diagnosticar la o les patologies mentals que pateixen.
Diagnosticar la problemàtica individual, familiar, social o formatiu laboral que pateixen degut a la seva malaltia mental.
Diagnosticar i atendre els desordres que causa en la família convivent i extensa la problemàtica del pacient.
3.  Inserir aquestes persones als circuïts assistencials sanitaris i socials existents al territori. Estratègies d'intervenció.
4.    Promoure la permanència dins els circuïts assistencials al llarg del temps.
5.    Avaluar l'eficàcia de la intervenció soci sanitària.

En relació a les condicions de vida dels pacients diferenciem els que viuen sols dels que conviuen amb familiars, ja que algunes de les fases del protocol són específiques en funció d'aquesta característica. Aquest fet diferencial és prou important com per dividir el protocol en dos:
·         Protocol en persones que conviuen

·         Protocol en persones que viuen soles


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada