dissabte, 5 de novembre de 2016

NOVÈ. Programa de detecció de patologia mental oculta. EL PROGRAMA-1

                                                              SUMARI


Introducció
Objectius
1.- Detectar persones amb malaltia mental que es troben fora del
     circuït assistencial públic o privat
2.- Diagnosticar al sistema
     El procés de diagnòstic
     1.- Demanda
     2.- Contacte i recollida d'informació
     3.- Elaboració de l'estratègia d'aproximació i execució
     4.- Confecció del diagnòstic integral del sistema
3.- Inserció a la xarxa soci sanitària. Estratègies d'intervenció
    1.- Dels integrants del sistema que no són objecte de la demanda
    2.- Del objecte de la demanda
         a.- Convenciment del sistema. A qui hem de convèncer?
         b.- Convenciment del pacient i ingrés involuntari.
         c.- Tractament
    3.- Incloure dins l'estratègia d'intervenció als col·laboradors
         necessaris
4.- Promoure la permanència al llarg del temps
     Consciència de malaltia
     1.- Actuació sobre el pacient
     2.- Actuació sobre el sistema
          1.- Efecte paradoxal del objectiu complert
          2.- Adquisició de la consciència de malaltia
          3.- Empoderament
          4.- Integració a la xarxa soci sanitària comunitària
5.- Avaluació. Mètode i medis

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada