dimecres, 23 de novembre de 2016

NOVÈ. Programa de detecció de patologia mental oculta. EL PROGRAMA-24

4.    Integració a la xarxa soci sanitària comunitària
La correcte integració del sistema a la xarxa és el punt final de la nostra intervenció. És a dir, quan el pacient i el sistema convivent estan suficientment coberts a nivell assistencial integral (salut mental, serveis socials, recursos socials) podem donar el cas per tancat.
Sovint és un fet que concorre paral·lel al llarg de tot el protocol però cal que ens assegurem que la integració i permanència a la xarxa comunitària sigui un hàbit integrat a la vida del sistema. Per tant, com que els lligams que s'han creat amb el sistema són forts, cal que usem la nostra posició per vetllar pel compliment dels compromisos que aquest ha anat adquirint. Científicament es considera que un hàbit està adquirit quan un l'ha realitzat durant 66 dies seguits. Per tant, cal estar a sobre del sistema un mínim de 66 dies seguits per garantir-nos que els canvis proposats per a què s'assoleixi un nou estil de vida siguin eficaços.
Evidentment no estarem cada dia a sobre el sistema però sí que aquest serà el termini mínim de seguiment un cop el sistema estigui saludablement estable.
Durant aquest termini de temps cal que comprovem de manera directe que els canvis i innovacions es mantenen (tant els que afecten al pacient de manera directe i individual com els que afecten al sistema):
a.    Visites al CSMA
b.    Assistència a recursos públics i socials
c.    Nous estils de vida
I en relació al sistema en sí, ens assegurarem que si ha estat necessari i possible, aquest segueixi integrat dins els recursos disponibles pel territori, bé siguin públics o socials.
Dins aquests recursos que són variats segons el territori, procurarem que el sistema s'integri als més adients: les entitats no governamentals que es dediquen a l'atenció dels familiars de malalts mentals. Tot i que presenten una tendència homogènia, no tots tenen la mateixa oferta. Nosaltres considerem que són d'elecció aquelles que tinguin grups de familiars. Per tant, aportarem els medis per a què el sistema hi contacti i s'hi adhereixi.
Altres ofertes que considerem bones són les entitats que ofereixen tallers i activitats vàries per a familiars ja que a part de proporcionar formació, proporcionen relació entre parells. Algunes disposen d'atenció especialitzada individualitzada o sistèmica. Altres fan difusió exemplar a altres col·lectius o a la societat en general.
És molt important convèncer als indecisos de la bondat i eficàcia de pertànyer a una associació o fundació dedicada a l'atenció a familiars de malalts mentals. 

Següent ->

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada