dissabte, 5 de novembre de 2016

NOVÈ. Programa de detecció de patologia mental oculta. EL PROGRAMA-2

Introducció
Segons dades del Ministeri de Sanitat de l'any 2014, unes 400.000 persones (0,86% de la població) patien un trastorn mental no diagnosticat o ocult al territori espanyol.
És ben conegut que un trastorn mental afecta no solament a la persona sinó que també afecta a la seva família i a l'entorn social immediat. El malalt mental no solament és víctima de la seva problemàtica sinó que implica un seguit de danys col·laterals importants. A l'hora, un trastorn mental no tractat implica una malversació de capital humà per a la societat en conjunt i una despesa humana i econòmica posterior pel sistema soci sanitari.
Atenent al risc social i individual que comporta una malaltia mental sense diagnòstic hem decidit posar en marxa un programa de detecció d'aquestes persones a fi i efecte d'inserir-les als serveis públics de salut.

Per aconseguir l'objectiu hem dissenyat el programa de detecció de persones amb malaltia mental oculta que tot seguit exposem.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada